Kuntaraati #1

Kaupunginjohtajat haluavat asukkaat keskiöön ja lisää yhteistyötä yli kuntarajojen

Hyvinkään, Forssan ja Uudenkaupungin kaupunginjohtajat liputtavat päättäjien ja asukkaiden entistä tiiviimmän yhteistyön puolesta.
Asukkaat halutaan osallistumaan, ja yrityksiä houkutellaan vuoropuheluun.

Tiedon avoimuuden puolesta puhuvat johtajat pitävät tärkeänä, että viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tilannekuva on yhteinen.
Heidän mielestään talouden tiukat raamit eivät ole kehityksen este.

Liity keskusteluun tästä!

Jari Kesäniemi, Johanna Luukkonen ja Atso Vainio vastaavat ensimmäisen Kuntaraadin kysymykseen:

Miten kunnat saadaan uudistumaan ja elämään ajassa?

Jari Kesäniemi, Forssa

Pidän itseäni valmentavana johtajana. Uskon, että yhteistyöllä ja keskustelemalla saavutamme parhaan tuloksen. On tärkeää tuntea historia ja siihen vaikuttaneet lainalaisuudet. Kaiken toiminnan keskiöön on noussut talous. On tärkeä sitoa toiminta ja talous tiiviisti yhteen, mikä edellyttää sitä, että meillä on yhteinen tilannekuva luottamushenkilöiden kanssa.

Valmentava johtaja löytää substanssiosaajille oman paikkansa.

Forssan seudulla on totuttu tekemään yhteistyötä yli kuntarajojen. Tämä on elinehto pienellä seutukunnalla. Yhdessä olemme enemmän -motto toteutuu Forssan seutukunnalla erinomaisesti.

Johanna Luukkonen, Hyvinkää

Hyvinkään tulevaisuutta elinvoimakaupunkina rakennetaan yrityksien ja asukkaiden vuoropuhelun kautta. Toimintakulttuurin kehittäminen on juuri nyt oivassa hetkessä. Hyvinvointialue aloittaa 2023 ja TE-palvelut on siirtymässä kunnille loppuvuodesta 2024.

Vastuun jalkautuessa ketterä organisaatio luo yhteisen tekemisen kulttuuria. Se vaatii luottamusta, kaikkien mukaan saamista ja verkostoja. Visiomme rakentuu elinvoimaisen elämyskaupungin kärkihankkeiden mukaisesti, ja budjetointimme on kaupunkilaisia osallistavaa.

Yhdessä kylien, alueiden ja keskustan asukkaiden kanssa kehitämme asumisesta monimuotoista.

Atso Vainio, Uusikaupunki

Monien seutukaupunkien tavoin Uusikaupunki panostaa erityisen paljon elinvoiman vahvistamiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen.

Asukkaiden osallistaminen on keskiössä. Halukkuus äänestää saatikka asettua ehdolle kuntavaaleissa on heikentynyt, mutta asukkaat haluavat vaikuttaa yksittäisissä heille tärkeissä asioissa. Meidän pitää kehittää esimerkiksi kokeilukulttuuria, eli oppia paremmin kokeilemaan asioita.

Tärkeintä kauppakatuamme uudistetaan nyt Demo-kävelykatukokeilusta saatua monipuolista palautetta hyödyntäen. Tärkeää on kokeilla paljon ja hyödyntää saatua palautetta!